Jachthaven-Eeklo

EYK vzw Aanvraagformulier lidmaatschap 2018 (vast deel)
Ik wens toegetreden lid te worden van E.Y.K. vzw
Naam en voornaam:

Adres:

Geboortedatum:

Rijksregisternr:

E-mail adres:

Telefoon/gsm:
gsm:

vast:Ik wens toegetreden lid te worden van het VVW:*
Ja:

Neen:

Gelieve onderstaande gezinsleden mede op te nemen in het vvw lidmaatschap
Enkel inwonende familieleden
Voornaam en familienaam
M/V
Geboortedatum
Ik wens gebruik te maken van de boothelling:*
Ja:

Neen:

Naam van de boot:

Immatriculatienr:

afmetingen:
Lengte:

breedte:

Brandstof:*
Diesel

Benzine:

elektra:

Vaarvignet:*
traag:

snel:

Verzek / maatschappij:
Naam:

polisnummer:

Bezit sleutel toegangshek:*
ja:

neen:

Voeg bij uw aanvraag een copie van uw bootverzekering met duidelijke weergave verzekeringsperiode

Ik heb kennis genomen van het huishoudelijk reglement van EYK vzw
en verklaar me akkoord met volledige inhoud .
Plaats:

Datum:

Handtekening:

Opmerkingen:
Als gezinshoofd neem je de opgegeven inwonenden mede in uw lidmaatschap van het VVW .
lidmaatscap VVW omvat een verzekering, het maandblad" varen" en de gouden ankerkaart.

* aankruisen wat van toepassing is .